اخبار سینمای جهان

آمارهای فروش

جدول فروش سینماهای ایران
نام فیلمفروش کل (تومان)
گشت ۲ 19,900,000,000
خوب، بد، جلف 16,200,000,000
نهنگ عنبر ۲ 13,100,000,000
ماجرای نیمروز 4,400,000,000
سه بیگانه 2,300,000,000
مبارک1,690,000,000
آباجان1,555,000,000
برادرم خسرو 1,680,000,000
تیک آف 1,320,000,000
یک روز بخصوص 1,300,000,000
مادر قلب اتمی 800,000,000
ویلایی ها 650,000,000
امتحان نهایی 550,000,000
اشوب384,000,000
نقطه کور 320,000,000
زیر سقف دودی 260,000,000
دو عروس 80,000,000
قلب سفید قاصدک ها 94,000
جدول فروش هنر و تجربه
نام فیلم فروش(تومان)
خواب تلخ 225,000,000
چهارشنبه 194,000,000
احتمال باران اسیدی 124,000,000
نیمرخ ها 63,500,000
من ناصر حجازی هستم 35,000,000
گاهی 21,100,000
دلتاایکس 20,000,000
سایه روشن 14,300,000
دو 16,000,000
تابو 8,500,000
دونده زمین 7,100,000
بدون مرز 7,000,000
پشت در خبری نیست 5,800,000
قیچی4,800,000
گاوخونی 4,600,000
سه و نیم 4,100,000
ممیرو 3,900,000
پات 2,900,000